Btn Grup şirketi olan Btn Assistance firması için tıklayınız. btnassistance
Open
X

Diğer Sigortalarımız

Hayat Sigortası:

Bir kişinin karşılaşabileceği riskler doğrultusunda, kişiyi ve/veya kişinin belirleyeceği menfaattarları (sigortalının belirlediği şahıslar) güvence altına alan sigorta ürünüdür.

Ferdi Kaza Sigortası:

Sigortalının kaza sonucu vefat ve maluliyet risklerini güvence altına alan sigortadır.

Zorunlu Hekim Sigortaları:

Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabiplerin, diş tabiplerinin ve tıpta uzman olanların poliçe kapsamındaki mesleki faaliyetlerini ifa ederken, kendisine yapılan tazminat taleplerini teminat altına alan sigorta ürünleridir.

Yangın Sigortası:

Özel veya ticari amaçla kullanılan her tür bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan ikincil risklerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.

Nakliyat Sigortası:

Herhangi bir yükün, taşımaya uygun hava, kara, deniz ya da demiryolu nakil vasıtalarıyla bir noktadan diğer bir noktaya taşınması sürecinde oluşabilecek hasarları teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Tarım Sigortası:

Tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin hasarlarını teminat altına almaya yönelik devlet destekli sigorta ürünüdür.

Mühendislik Sigortaları:

Mühendislik ürünleri ile inşaat, montaj, makine kırılması, elektronik cihaz ve doğal gaz bina iç tesisatına ilişkin hizmetlerde meydana gelebilecek zararları  güvence altına alan sigorta ürünüdür.

Sorumluluk Sigortaları:

Özel/Tüzel kişilerin üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu karşılaşacağı tazminat taleplerini ve hukuksal süreçlere ilişkin masrafları belirli limitler ve şartlar dahilinde teminat altına alan sigorta ürünleridir.