SAĞLIK SİGORTASI
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Özel Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?
Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilir?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nasıl kullanılabilir?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için;
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın bireylere sağladığı avantajlar;
Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası’nın kurumlara sağladığı avantajlar;

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetlerindeki fark ücretlerini özel ve genel şartlar kapsamında karşılayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sağlınız için güvence niteliğinde bir sigortadır.

SGK tarafından güvence altına alınan 0-64 yaş aralığındaki tüm T.C vatandaşları ve aile fertleri, seçilecek poliçe kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilir.

*Devlet tarafından zorunlu olarak alınan ve sigortalının SGK kullanarak yaptırdığı işlemler için alınan katkı payı teminat dışıdır.

Poliçenizi satın aldığınız sigorta şirketi ile tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşması olan özel hastanelerden dilediğiniz hastaneyi tercih ederek, T.C. kimlik numaranız ile sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Sigortalının tercih ettiği özel hastanenin;

  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketi ile anlaşmasının olması,
  • Bu hastanede, sigortalının muayene işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması,
  • Tedavisi talep edilen sağlık sorununun, poliçe öncesine dayanmaması ve tamamlayıcı sağlık sigortası özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalıların özel hastanede ödemek zorunda olduğu fark ücretleri karşılanır. Sağlık hizmeti alan kişilerin, hekim ve hastane seçenekleri genişler.

  • Kurumsal aidiyeti artırır.
  • Çalışan sirkülasyonunun azalmasına yardımcı olur.
  • Çalışanlara sunulan özel sağlık sigortası için ödenen maliyetlerden daha düşük maliyetlerle sağlık hizmeti sunar.
  • Kurum, çalışanlarına sunduğu bu imkân için vergi indiriminden faydalanır.
Özel Sağlık Sigortası nedir?

Yaşayabileceğiniz hastalık ve kazalar sonrası sağlık masraflarınızı karşılayan Özel Sağlık Sigortası, size özel planlanır.

Belirlenecek limitler, özel ve genel şartlar kapsamında, sigorta poliçesinde daha önceden belirtilen olası risklere karşı sizi korur. Sigorta poliçelerindeki en önemli unsurlar genel ve özel şartlardır. Size en uygun poliçe özenle incelenip seçilmelidir. Genel şartlar bölümünün sigorta şirketleri içerisinde çok fazla değişiklik göstermemesine karşın; özel şartlar bölümünde sunulan hizmetler sigorta şirketlerinde değişiklik gösterebilir. 

En zor anlarınızda her zaman yanınızda olacak olan Özel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğünü size tanır. Hastalıklar ya da kaza sonucu gereken ayakta veya yatarak tedavinize ait masraflarınızı karşılamayı taahhüt eder. Özel şartlarda belirtilmesine bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında da bu masraflarınızı karşılar.