KASKO SİGORTASI
KASKO Sigortası Detayları
Kasko Sigortası nedir?
Kasko Sigortası’nın genel şartları;
Kasko Sigortası’nın avantajları;
Kasko Sigortası fiyatları;

Kasko Sigortası, karşılaşabileceğiniz olası tüm risklere karşı sizi bir yıl boyunca korur; finansal güvence altına alır. Yaşanması olası doğal afetler ve sağlık sorunlarında size ihtiyacınız olan çözümü sağlar. Söz konusu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilme olarak belirlenmiştir. 

İsteğe bağlı olarak yapılan Kasko Sigortası, karşı araçtaki hasar ile değil, sigortalı araçtaki hasarı; poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılar. 

Sigortalıyı genel olarak araç kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs risklerine karşı korur. Poliçeye ek olarak istediğiniz riskleri ekleyerek, karşılaşabileceğiniz diğer durumlara karşı da kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Genel teminatlar;

  • Çarpma-Çarpılma: Araç hareket halinde ya da hareketsizken, sigortalının ya da karşı tarafta aracı kullanan kişinin iradesi dışında, araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar kasko sigortasının genel teminatları içerisinde yer alır. Ayrıca, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler sonucu oluşabilecek hasarlar da kasko güvencesi altındadır. 
  • Yanma: Kaza sonucunda oluşabilecek yangın ya da patlamaların meydana getirebileceği hasara karşı güvence sağlar.
  • Çalınma veya Çalınmaya Teşebbüs: Aracın veya araçta bulunan aksesuarların çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda doğabilecek hasara karşı sigortalı güvence altına alınır. Araca sonradan takılan ses sistemler ve görüntü cihazlarının, ek teminat kapsamına alınması gerekmektedir.
  • Ferdi Teminatlar: Yaralanma veya hastalık durumunda sigortalının ve sigortalıya eşlik eden tarafın uygun sağlık kurumuna nakledilmesi hizmeti sağlanır. Ayrıca sigortalının tedavi görmesi gerekli bulunursa, aileden birinin seyahat ve konaklama masraflarını da kapsar.

Araç kazalarında oluşabilecek hasarları karşılar; çekici hizmeti sunulur ve ihtiyaç halinde geçici araç temin edilir. Ayrıca hırsızlık durumlarında sigorta şirketleri ek teminatlarla beraber çalınma teşebbüsünde alınabilecek hasarları karşılar; çalınan aracınızın yerine yenisini verebilir.

Belirli sınırlar dahilinde her yıl güncellenen kasko fiyatları; kasko değer listesi, kaskoya dahil olan teminatlar ve sigortalı tarafından talep edilen ek hizmetler baz alınarak oluşturulur. Kasko teklifi bu gibi veriler doğrultusunda hazırlanır.