DİĞER SİGORTASI
Diğer Sigortalar
Hayat Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Zorunlu Hekim Sigortası
Yangın Sigortası
Nakliyat Sigortası
Tarım Sigortası
Mühendislik Sigortası
Sorumluluk Sigortası

Hayatta karşılaşabileceğiniz beklenmedik olaylarda sizi ve sevdiklerinizi koruyan Hayat Sigortası, yaşam standartlarınızı her koşulda sürdürmenizi güvence altına alır.

“Kaza” niteliği taşıyan başınıza gelebilecek aksiliklere karşı sizi ve sevdiklerinizi düşünen Ferdi Kaza Sigortası, risklerin zararını teminatı altına alır.

Zorunlu Hekim Sigortası kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan doktorlarımızın; mesleki görevlerini yerine getirirken yapılan tazminat taleplerini poliçe kapsamında güvence altına alır.

Tüm yapılara uygulanabilecek olan Yangın Sigortası, binalarda kendiliğinden gerçekleşebilecek olan tehlikelerin neden olabileceği fiziki zararlara karşı binayı koruma altına alır.

Nakliyat Sigortası taşınacak olan herhangi bir yükün; karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu nakil süreçlerinde uğrayabileceği zararları poliçe kapsamında karşılar.

Çiftçilerin doğal afetler sonucu zarara uğrayan ürünlerinin ve üretimlerinin tehdit altına girmesine sebep olabilecek tüm hasarları karşılayan Tarım Sigortası; devlet tarafından da destek görmektedir.

Mühendislik ürünleri ile yapılan hizmetlerde meydana gelebilecek zararları karşılayan Mühendislik Sigortası, elektronik ürünlerinizde oluşabilecek hasarları, makine kırılması ve inşaatta gerçekleşebilecek olası tüm riskleri güvence altına alır.

Sorumluluk Sigortası 3. şahıslara direkt ya da dolaylı olarak verilebilecek olan hasarların oluşturabileceği tazminat taleplerini ve hukuksal süreçleri, poliçe şartları dahilinde kapsamlı olarak teminat altına alır.