DASK SİGORTASI
DASK Sigortası Detayları
Dask Sigortası nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası Amacı

Yaptırılması “zorunlu” olan DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası, sizi deprem ve sonrasında meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının maddi zararlarından korur, poliçede yazılan limitler çerçevesinde nakit şekilde karşılar. 

Ayrıca binanız tamamen teminat altında olur. Binanın bir kısmı ya da tamamı zarar görürse bu zararı karşılar ve ödeme yapar; hasar ve kayıplara karşı güvence altına alır. 

  • Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
  • Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
  • Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
  • Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
  • Toplum genelinde sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaçlar hem devletin hem de vatandaşların ortak faydalarının örtüşmesi bakımından büyük önem taşır.

İhtiyacınıza göre edineceğiniz deprem poliçesi sayesinde devletin bütçesiyle bir bağlantı olmaksızın, maddi kayıplarınızı telafi eden somut bir güvenceye sahip olabilirsiniz.

Ülkemizin güncel deprem haritaları incelendiğinde; %96’sının farklı tehlike derecelerinde deprem kuşaklarında bulunduğu görülüyor. Nüfusumuzun %98’inin bu bölgelerde yaşadığı göz önüne alındığında DASK, yaşamsal bir zorunluluk olarak önemini yüksek ölçüde gösteriyor.

Doğal afetlere karşı temkinli olmak; riske edemeyeceğimiz kadar önemli.